شیوه ارسال

شیوه ارسال

حمل بسته‌ی شما

بسته ها حداکثر دو روز پس از تایید پرداخت ارسال می‌شوند. سفارش‌هایی که بعد از ساعت اداری ۴ شنبه تا جمعه انجام می‌شود، بسته‌های آن‌ها روز شنبه ارسال می‌گردد.
تفاوتی ندارد در کجای کشور زیبای ایران زندگی کنید. با همکاری شرکت ملی پست، همه کتاب‌های درخواستی به سرعت به دست شما می‌رسد. روش‌های ارسال ما:

  • پیک ویژه تهران: بین ۳ تا ۵ ساعت نهایت تا ساعت ۵ عصر
  • پست برای کشور: بین ۳ تا ۵ روز کاری