اقتصاد و مدیریت

نمایش یک نتیجه

مدیریت به سبک ژاپنی

۵۵.۰۰۰تومان

مدیریت به سبک ژاپنی

کتاب مدیریت به سبک ژاپنی: رمز موفقیت و پیشرفت ژاپنی‌ها، نوشتۀ محمد صادقی سیار، به مطالعات و پژوهش‌های صورت‌گرفته در خصوص موفقیت شرکت‌های ژاپنی می‌پردازد. این‌که سه نوع ویژگی سازمانی، باعث غلبه شرکت‌های ژاپنی بر رقبای غربی آن‌ها شده است: 1- ویژگی‌های سازمانی 2- مدیریت یکپارچه 3- فضای مبتنی

۵۵.۰۰۰تومان