مجموعه کتاب‌های Oxford Word Skills (مهارت‌های کلمه‌ای آکسفورد) یک مجموعه آموزشی زبان انگلیسی است که توسط انتشارات آکسفورد منتشر شده است. این مجموعه برای زبان آموزان سطح مبتدی تا پیشرفته طراحی شده است و بر توسعه مهارت‌های واژگانی زبان انگلیسی تمرکز دارد.

مجموعه Oxford Word Skills شامل 10 سطح است که هر سطح بر یک دسته خاص از واژگان تمرکز دارد. این دسته‌ها عبارتند از:

 • Basic Vocabulary (واژگان پایه)
 • Academic Vocabulary (واژگان آکادمیک)
 • Business Vocabulary (واژگان تجاری)
 • Travel Vocabulary (واژگان سفر)
 • Media Vocabulary (واژگان رسانه)
 • Literary Vocabulary (واژگان ادبی)
 • Science Vocabulary (واژگان علمی)
 • Technology Vocabulary (واژگان فناوری)
 • World Affairs Vocabulary (واژگان امور جهانی)

هر سطح از مجموعه Oxford Word Skills شامل کتاب دانش‌آموز، کتاب تمرین و فایل‌های صوتی است.

کتاب دانش‌آموز این مجموعه شامل مطالب آموزشی و تمرین‌هایی است که به زبان آموزان کمک می‌کند تا واژگان جدید را یاد بگیرند و درک خود را از آن‌ها بهبود بخشند. این مطالب آموزشی شامل موارد زیر می‌شوند:

 • تعریف واژگان: کتاب دانش‌آموز به طور کامل واژگان جدید را تعریف می‌کند. این تعریف‌ها به صورت واضح و مختصر ارائه می‌شوند تا زبان آموزان بتوانند آن‌ها را به راحتی درک کنند.
 • مثال‌ها: کتاب دانش‌آموز برای هر واژه مثال‌هایی ارائه می‌دهد تا زبان آموزان بتوانند کاربرد آن واژه را در جمله ببینند.
 • تمرین‌ها: کتاب دانش‌آموز شامل طیف گسترده‌ای از تمرین‌ها است که به زبان آموزان کمک می‌کند تا واژگان جدید را یاد بگیرند و درک خود را از آن‌ها بهبود بخشند. این تمرین‌ها شامل تمرین‌های کوتاه، تمرین‌های بلند، تمرین‌های فردی و تمرین‌های گروهی می‌شوند.

کتاب تمرین این مجموعه شامل تمرین‌های بیشتری است که به زبان آموزان کمک می‌کند تا واژگان جدید را تمرین کنند و مهارت‌های خود را در استفاده از آن‌ها تقویت کنند.

فایل‌های صوتی این مجموعه شامل فایل‌های صوتی برای هر درس است. این فایل‌ها برای گوش دادن به مکالمات و تمرین تلفظ مفید هستند.

کتاب‌های Oxford Word Skills یک منبع آموزشی ارزشمند برای زبان آموزانی هستند که می‌خواهند مهارت‌های واژگانی خود را در زبان انگلیسی بهبود بخشند. این کتاب‌ها به زبان آموزان کمک می‌کنند تا واژگان جدید را یاد بگیرند و درک خود را از آن‌ها بهبود بخشند.

در ادامه به برخی از ویژگی‌های خاص کتاب‌های Oxford Word Skills اشاره می‌کنیم:

 • تمرکز بر دسته‌های خاص از واژگان: مجموعه Oxford Word Skills بر دسته‌های خاص از واژگان تمرکز دارد. این موضوع باعث می‌شود که زبان آموزان واژگان مورد نیاز خود را برای موقعیت‌های خاص بیاموزند.
 • تمرین‌های متنوع: کتاب‌های Oxford Word Skills شامل طیف گسترده‌ای از تمرین‌های متنوع است. این تمرین‌ها به زبان آموزان کمک می‌کند تا واژگان جدید را به روش‌های مختلف تمرین کنند.
 • فایل‌های صوتی: مجموعه Oxford Word Skills شامل فایل‌های صوتی برای هر درس است. این فایل‌ها برای گوش دادن به مکالمات و تمرین تلفظ مفید هستند.

کتاب‌های Oxford Word Skills یک منبع آموزشی ارزشمند برای زبان آموزانی هستند که می‌خواهند مهارت‌های واژگانی خود را در زبان انگلیسی بهبود بخشند.