قیمت و خرید مجموعه کتابهای Édito (ادیتو) + فروش ویژه

مجموعه کتابهای Édito (ادیتو) یک مجموعه آموزشی زبان فرانسه است که توسط انتشارات DIDIER FLE منتشر شده است. این مجموعه برای نوجوانان و بزرگسالان طراحی شده است و بر چهار مهارت اصلی زبان فرانسه، یعنی گفتار، شنیدار، درک مطلب و نوشتار، تمرکز دارد.

کتاب آموزش زبان فرانسه Édito (ادیتو) در چهار سطح A1، A2، B1 و B2 ارائه شده است. هر سطح شامل کتاب دانش آموز، کتاب تمرین و فایل های صوتی است. همچنین فعالیت های موضوعی با نام “RFI Savoirs“ در کتاب گنجانده شده است.

مجموعه کتابهای Édito (ادیتو) برای چه کسانی مناسب است؟

کتاب آموزش زبان فرانسه Édito B1 برای زبان آموزانی مناسب است که قصد دارند زبان فرانسه را در چهار مهارت اصلی بیاموزند. این مجموعه برای زبان آموزانی که از سطح مقدماتی تا پیشرفته هستند، مناسب است.

ویژگی‌های مجموعه کتابهای Édito (ادیتو) 

مجموعه کتابهای Édito دارای ویژگی‌های زیر است:

  • تمرکز بر چهار مهارت اصلی زبان فرانسه: مجموعه کتابهای Édito به طور کامل بر چهار مهارت اصلی زبان فرانسه تمرکز دارد. این موضوع باعث می‌شود که زبان آموزان در تمامی مهارت‌های زبان فرانسه پیشرفت کنند.
  • فعالیت‌های کاربردی و سرگرم کننده: مجموعه کتابهای Édito شامل فعالیت‌های کاربردی و سرگرم کننده‌ای است که به زبان آموزان کمک می کند تا زبان فرانسه را به شیوه ای آسان و موثر بیاموزند. این فعالیت‌ها باعث می‌شوند که زبان آموزان زبان فرانسه را در موقعیت‌های واقعی استفاده کنند.
  • تصاویر و نمودارها: مجموعه کتابهای Édito از تصاویر و نمودارهای زیادی استفاده می‌کند تا مفاهیم زبان فرانسه را به صورت بصری به زبان آموزان آموزش دهد. این تصاویر و نمودارها به زبان آموزان کمک می‌کنند تا زبان فرانسه را بهتر درک کنند.
  • فعالیت‌های فرهنگی: مجموعه کتابهای Édito شامل فعالیت‌هایی است که به زبان آموزان کمک می‌کند تا با فرهنگ فرانسه آشنا شوند. این فعالیت‌ها به زبان آموزان کمک می‌کند تا زبان فرانسه را در یک contexto فرهنگی بیاموزند.

کتاب دانش آموز مجموعه کتابهای Édito

کتاب دانش آموز آموزش زبان فرانسه Édito  شامل 12 درس است که هر درس با یک موضوع کلی شروع می شود و سپس به موضوعات جزئی تر می پردازد. در پایان هر درس، یک فعالیت جمع بندی وجود دارد که به زبان آموزان کمک می کند تا آنچه را که یاد گرفته اند، مرور کنند.

هر درس کتاب دانش آموز مجموعه کتابهای Édito شامل بخش‌های زیر است:

  • هدف درس: در این بخش، هدف درس به زبان آموزان معرفی می شود.
  • موضوع درس: در این بخش، موضوع درس به زبان آموزان معرفی می شود.
  • گرامر: در این بخش، مفاهیم گرامری جدید به زبان آموزان آموزش داده می شود.
  • واژگان: در این بخش، واژگان جدید به زبان آموزان آموزش داده می شود.
  • کاربرد: در این بخش، زبان آموزان فرصت دارند تا مفاهیم گرامری و واژگانی جدید را در موقعیت‌های واقعی تمرین کنند.
  • جمع بندی: در این بخش، زبان آموزان فرصت دارند تا آنچه را که در درس یاد گرفته اند، مرور کنند.

کتاب تمرین مجموعه کتابهای Édito

کتاب تمرین مجموعه کتابهای Édito شامل 12 درس است که هر درس شامل تمرین هایی برای تقویت مهارت های مختلف زبان فرانسه، مانند گفتار، شنیدار، درک مطلب و نوشتار، است.

تمرین‌های کتاب تمرین مجموعه کتابهای Édito در سطوح مختلف دشواری ارائه شده است تا زبان آموزان با هر سطح دانشی بتوانند از آن استفاده کنند.

فایل های صوتی مجموعه کتابهای Édito

فایل های صوتی مجموعه کتابهای Édito شامل فایل های صوتی برای هر درس است. این فایل ها برای گوش دادن به مکالمات و تمرین تلفظ مفید هستند.

فعالیت های موضوعی RFI Savoirs

فعالیت های موضوعی RFI Savoirs شامل فعالیت هایی است که به زبان آموزان کمک می کند تا با فرهنگ فرانسه آشنا شوند. این فعالیت‌ها به زبان آموزان کمک می‌کند تا زبان فرانسه را در یک contexto فرهنگی بیاموزند.

مجموعه کتابهای آموزش زبان فرانسه Édito
(ادیتو)

سخن آخر

مجموعه کتابهای Édito یک مجموعه آموزشی کامل و جامع برای زبان آموزان زبان فرانسه است. این مجموعه به زبان آموزان کمک می‌کند تا زبان فرانسه را در چهار مهارت اصلی، یعنی گفتار، شنیدار، درک مطلب و نوشتار، بیاموزند.