کتاب‌های اشتارتن ویر Starten Wir: آموزش زبان آلمانی برای مبتدی‌ها و متوسط‌ها

کتاب‌های اشتارتن ویر Starten Wir یک مجموعه آموزشی جامع و ارزشمند برای زبان‌آموزان مبتدی و متوسط زبان آلمانی است که توسط انتشارات Hueber منتشر شده است. این کتاب‌ها در سه سطح A1، A2 و B1 طراحی شده‌اند و به زبان‌آموزان کمک می‌کنند تا در مدت زمان کوتاهی مهارت‌های زبان آلمانی خود را بهبود بخشند.

ویژگی‌های کتاب‌های اشتارتن ویر Starten Wir

 • روش آموزشی مبتنی بر مهارت‌های زبانی: این کتاب‌ها از یک روش آموزشی مبتنی بر مهارت‌های زبانی استفاده می‌کنند که به زبان‌آموزان کمک می‌کند تا مهارت‌های مختلف زبان آلمانی را به طور همزمان و به طور موثر یاد بگیرند.
 • محتوای متنوع و جذاب: این کتاب‌ها شامل متن‌ها، تمرین‌ها و فعالیت‌های متنوعی است که باعث می‌شود یادگیری زبان آلمانی برای زبان‌آموزان جذاب و لذت‌بخش باشد.
 • ارائه‌ی بازخورد و ارزیابی: این کتاب‌ها شامل تمرین‌هایی است که به زبان‌آموزان کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را ارزیابی کنند و نقاط ضعف خود را شناسایی کنند.

کتاب Starten Wir A1

کتاب Starten Wir A1 برای زبان‌آموزان مبتدی طراحی شده است و شامل 12 درس است. این کتاب زبان‌آموزان را با مفاهیم پایه زبان آلمانی در زمینه‌های زیر آشنا می‌کند:

 • درک مطلب: زبان‌آموزان با متن‌های کوتاه و ساده آشنا می‌شوند و تمرین‌هایی برای درک آنها انجام می‌دهند.
 • گرامر: زبان‌آموزان با ساختارهای گرامری پایه زبان آلمانی آشنا می‌شوند و تمرین‌هایی برای تمرین آنها انجام می‌دهند.
 • لغت‌آموزی: زبان‌آموزان با لغات جدید آشنا می‌شوند و تمرین‌هایی برای یادگیری آنها انجام می‌دهند.
 • صحبت‌کردن: زبان‌آموزان مهارت‌های صحبت‌کردن خود را تقویت می‌کنند.

کتاب Starten Wir A2

کتاب Starten Wir A2 برای زبان‌آموزان متوسط طراحی شده است و شامل 12 درس است. این کتاب زبان‌آموزان را با مفاهیم پیشرفته‌تر زبان آلمانی در زمینه‌های زیر آشنا می‌کند:

 • درک مطلب: زبان‌آموزان با متن‌های طولانی‌تر و پیچیده‌تر آشنا می‌شوند و تمرین‌هایی برای درک آنها انجام می‌دهند.
 • گرامر: زبان‌آموزان با ساختارهای گرامری پیشرفته زبان آلمانی آشنا می‌شوند و تمرین‌هایی برای تمرین آنها انجام می‌دهند.
 • لغت‌آموزی: زبان‌آموزان با لغات جدید و تخصصی آشنا می‌شوند و تمرین‌هایی برای یادگیری آنها انجام می‌دهند.
 • صحبت‌کردن: زبان‌آموزان مهارت‌های صحبت‌کردن خود را در موضوعات مختلف تقویت می‌کنند.

کتاب Starten Wir B1

کتاب Starten Wir B1 برای زبان‌آموزان پیشرفته طراحی شده است و شامل 12 درس است. این کتاب زبان‌آموزان را با مفاهیم پیشرفته‌ترین زبان آلمانی در زمینه‌های زیر آشنا می‌کند:

 • درک مطلب: زبان‌آموزان با متن‌های طولانی و پیچیده‌تر آشنا می‌شوند و تمرین‌هایی برای درک آنها انجام می‌دهند.
 • گرامر: زبان‌آموزان با ساختارهای گرامری پیشرفته زبان آلمانی آشنا می‌شوند و تمرین‌هایی برای تمرین آنها انجام می‌دهند.
 • لغت‌آموزی: زبان‌آموزان با لغات جدید و تخصصی آشنا می‌شوند و تمرین‌هایی برای یادگیری آنها انجام می‌دهند.
 • صحبت‌کردن: زبان‌آموزان مهارت‌های صحبت‌کردن خود را در موضوعات مختلف تقویت می‌کنند.

خرید کتاب‌های Starten Wir

کتاب‌های Starten Wir را می‌توانید از فروشگاه‌های کتاب، کتابفروشی‌های اینترنتی و سایت‌های فروش کتاب خریداری کنید. قیمت این کتاب‌ها بسته به سطح و تعداد جلدها متفاوت است.

کلام آخر

کتاب‌های Starten Wir یک منبع آموزشی جامع و ارزشمند برای زبان‌آموزان مبتدی و متوسط زبان آلمانی است. این کتاب‌ها به زبان‌آموزان کمک می‌کند تا در مدت زمان کوتاهی مهارت‌های زبان آلمانی خود را بهبود بخشند.