جیمز دوتی یک جراح مغز و اعصاب، استاد دانشگاه استنفورد، نویسنده و مدیر مرکز تحقیقات علوم شناختی و عصب شناختی است. او همچنین بنیانگذار و رئیس موسسه سرمایه گذاری دوتی است که در زمینه های مرتبط با سلامت، آموزش و فناوری سرمایه گذاری می کند.

جیمزآر دوتی

او کتاب خود را با عنوان “در جستجوی قلب خود: سفر یک جراح مغز به قلب زندگی” در سال 2016 منتشر کرد که در آن داستان زندگی خود، چالش ها، شکست ها و پیروزی هایش را به اشتراک گذاشت. او همچنین یک سخنران محبوب، مشاور و فعال اجتماعی است که به ارتقای رفاه، شفقت و همبستگی در جامعه کمک می کند.