درباره ما

درباره انتشارات سفیرقلم

انتشارات سفیرقلم از سال 1392 کار خود را به عنوان ناشر مستقل در زمینه زبان های خارجه و ادبیات داستانی آغاز کرد. انتشارات سفیرقلم طی این سال ها میلیون ها بار در سطر سطر کتابهایش پیش چشم مخاطبین خویش تکثیرشد و تنوع بخشی به آثار تولید شده و سخت‌گیری در انتخاب ها را بر اساس خواست مخاطب سرلوحه کار خویش قرارداده است.

درباره انتشارات سفیرقلم