پر بازدیدترین کتاب ها چه کتاب هایی هستند؟

این سوالی است که بسیاری از علاقه مندان به مطالعه ممکن است داشته باشند. برای پاسخ به این سوال، می توان به رتبه بندی های مختلفی که توسط نشریات، سایت ها، کتابفروشی ها و سازمان های معتبر انجام می شود، مراجعه کرد. البته این رتبه بندی ها ممکن است بر اساس شاخص های مختلفی مانند فروش، نظرات خوانندگان، تاثیرگذاری و ارزش ادبی صورت گیرند و در نتیجه نماینده ی یک دیدگاه واحد نباشند.